Paradise Interrupted

Composer:
Ruo Huang

Librettist:
Ji Chao, Jennifer Wen Ma, Huang Ruo, Qian Yi

Performance forces:
Kunqu opera singer, c.ten, ten, bar, b.bar —

Length:
1:30

Languages:

Notes: